Aile ve kadın

Ailede ilim ve tefekkür

Kadın ve ilim ilim nedir? ilim, varlık âlemini araştırmak, öğrenmek, anlamaktır, ilmin kaynağı kâinattır. Kâinatta bir nizam hakimdir. Bu nizam, hadiselerin mânâsını anlamamızı sağlar. Nizam olmasaydı, ilimler olmazdı, işte ilimler bu nizamı okuyor ve anlamaya çalışıyorlar. Bu nizamın ardındaki mânâ ise, kâinat Yaratıcısının hususiyetlerini, sıfat ve isimlerini anlatır. Böylece, nizamı okuyan her bir ilim de, […]

Aile ve kadın

Evlilikte cinsel hayatta ölçü

Cinsî konuların akıl almaz istismarlara malzeme yapıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Bir tarafta cinsî hayat ayıplarla örtülü bir tabu olarak görülürken, diğer tarafta bütün mahremiyet sınırlarına meydan okuyan bir teşhircilik furyası yürütülüyor. Bu tezat tablosundan ortaya çıkan netice ise, cinsî hayatla tam bir anarşininhüküm sürmesi oluyor. Cinsî konuların insan hayatındaki yeri nedir? Cinsî hayat hakkında bilmemiz […]

Aile ve kadın

Evlilikte cinsel hayat ve ilk gece

Evlilikte ilk gece Günahlardan korunup iffeti muhafaza etmek ve çocuk sahibi olmak için evlenen eşler, söz, nişan ve nikâh safhalarından sonra, zifaf gecesinde ilk defa olarak birbirlerine son derece yakın olurlar. Ve en güzel dünya lezzetlerinden biri olan cinsî birleşmeye hazırlanırlar. Erkek, kalbine mukabil bir kalbin sahibi ve bütün mahremiyetiyle ona açılıp tatmin ve saadet […]

Aile ve kadın

İslamiyette Düğünler

Her insanın, bilhassa Müslüman’ın saadet yuvası, ailesidir. Aile, onu her türlü kötülükten koruyan bir sığınaktır. Sevinçler ve kederler orada paylaşılır. Sırlar orada gizlenir, insanlar şahsiyetlerini orada geliştirirler. Orada yepyeni insanlar doğar ve büyür. Kısaca, başlı başına bir dünyadır aile. Ve bu dünyanın saadet içinde devamı, her şeyden önce kuruluş safhasında çok dikkatli davranmayı gerektirir. Eş […]

Aile ve kadın

Nikah ve düğünler nasıl olmalı?

Nikâhta keramet vardır Eş adayları, nişanlılık dönemini, dinin ve örfün ölçüleri içinde olabildiğince tanışıp, evlilik hazırlıklarını tamamladıktan sonra bir araya gelirler. Böylelikle, işin teşebbüs safhasından beri yapılan taahhütler bir sözleşmeyle kesinlik kazanmış olur. Bilindiği gibi, nikâh, tarafların ebedî bir beraberlik arzusu taşıyan niyetlerini iki şahit huzurunda açıkça beyan etmeleriyle yapılan bir akiddir. Böylece mesele nihayete […]