Edebiyat

Edebiyatımızdaki İlkler

Her alanda ilk olan konular ve olaylar vardır. Edebiyatta sayılması gereken ilkleri aşağıda okuyucularımızı bilgilendirmeye yönelik sıraladık. Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi Özel gazete: Tercüman-ı Ahval – Şinasi ile Agah Efendi Atasözleri kitabı: Şinasi – Durub-i Emsal-ı Osmaniye Mizah dergisi: Diyojen – Teodor Kasap Hikaye kitabı: A: Mithat – Letaif-i Rivayet Çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa – […]

Edebiyat

Romeo ve Juliet

Geçtiğimiz zamanlarda en çok tiyatro oyunları ve yazarlar ön plana çıkmıştı. Ve bizlerinde tüm dünyanın da iyi bildiği bir oyun vardır ki adı Romeo & Juliet olmaktadır. Wiliam Shakespeare bu oyunu yazmıştır. Yazarı da bu oyun kadar çok iyi tanıyoruz. İngiliz edebiyatın da klasikler arasına girmiş eser bu yazarın en iyi tanınan eseri olmaktadır. Bu […]

Edebiyat

Türk edebiyatının büyük ismi Âşık Veysel

  Sayısız şiir ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Âşık Veysel 1984 yılında doğup 1973 yılında vefat etmiştir. Çocukluğunda babası onun sıkıldığını gördüğünde oyuncak bir saz almıştır. Âşıklık hikâyesi de bu şekilde başlamıştır. Küçükken geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle tek gözü kör olmuştur. Diğer gözüne ise bir sırık batmıştır ve gözleri tamamen kapanmıştır. Babasının aldığı saza […]

Edebiyat

Mesnevî nedir?

Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin halen günümüze ışık tutan eseri olan Mesnevi tasavvuf anlayışıyla yazılmış önemli bir eserdir. Mesnevi aynı zamanda bir nazım şeklidir. Mevlana’nın meslevi eserinden ortaya çıkan bu yazım şekli edebiyatta önemli bir yere sahiptir. Mesnevi kelime anlamı olarak ‘ikilemek, iki defa kullanmak, anlamına gelir. Mevlana bu nazımı kullandığı için de eserinin adını Mesnevi olarak […]

Edebiyat

Edebiyatta post-modenizm

Edebiyatta son yıllarda görülen post moderniz akımını kelime anlamı olarak incelersek modernin ötesinde olarak tanımlamamız doğru olacaktır. dil, canlı ve sürekli değişken olan bir unsur olmasından dolayı, post modern kelimelerin edebiyatta kullanılmasını da yadırgamamamız gerekir.  Her dilde kelimeler zamanla eskiyerek anlamlarını yitirebilir. Çoğu zaman anlamını yitiren kelimeler farklı anlamlar kazanır. Bu sebeple de post modern […]