Edebiyat

Mesnevî nedir?

Mesnevî nedir

Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin halen günümüze ışık tutan eseri olan Mesnevi tasavvuf anlayışıyla yazılmış önemli bir eserdir. Mesnevi aynı zamanda bir nazım şeklidir. Mevlana’nın meslevi eserinden ortaya çıkan bu yazım şekli edebiyatta önemli bir yere sahiptir. Mesnevi kelime anlamı olarak ‘ikilemek, iki defa kullanmak, anlamına gelir. Mevlana bu nazımı kullandığı için de eserinin adını Mesnevi olarak belirlemiştir.

Mesnevî

Tasavvuf anlayışına göre varlıklar dünya üzerinde çift olarak zuhur eder. Karanlık, aydınlık, varlık, yokluk, iyi, kötü gibi. Bu sebeple de Mevlana’nın mesnevisinde tasavvuf fikriyatı ön plana çıkmıştır.

Mevlana bu eserini sanat amaçlı değil öğütsel öğreti amacıyla yazmıştır. İnsanlara bilgiler ve öğütler verirken şiiri bir araç olarak kullanan Mevlana zaten anlamların şiire sığmayacak kadar büyük olduğunu savunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir