Tiyatro

Tiyatro Nedir ?

Tiyatro Nedir

Tiyatrolar insanların çeşitli hikaye veya kurgularını canlı bir şekilde canlandırarak yapılan sanat dalıdır. İnsanları güldürmek için komedi, insanları ağlatmak, duygulandırmak için dram, çeşitli tarihi olayları canlandırmak veya kurgulanan bir hikayeyi canlandırmak için yapılan çeşitli oyunlar vardır. ’nun tarihi çok eskilere dayanmaktadır. kelimesi Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen theatron’dan türetilmiş olup, bizim Türkçemize İtalyancadaki “teatro” sözcüğünden günümüze kadar gelmiştir. Bu gün modern bir binası tam 3 bölümden oluşmaktadır. Nedir ?
– Seyircilerin oturarak canlandırılan hikayeyi izledikleri alan oditoryum (Dinleme Salonu);
– Canlandırılan oyunun oynandığı ;
– Genellikle sahnenin arkasında veya iki tarafındaki, çeşitli dekor malzemelerinin yada oyunda kullanılacak dekorların bulunduğu sahne arkası veya kulis.

Tiyatronun günümüze kadar gelen tarihi:

Tiyatro dinsel törenlerden doğmuş olup, sonra dinden ayrılarak artık bir sanat haline dönmüştür. Avrupa’da Üst Paletliktik Çağdan (İ.Ö 40-10 bin yıl önce) kalan mağara resimlerinde, insanların el ve yüz bölgelerine çeşitli hayvan postları geçirip çeşitli hareketleri simgeledikleri görülmüştür. Bunlar günümüzdeki maske veya kostüm sayılıyor, buda bize tiyatronun ilk örneği olduğunu gösteriyor.

Tiyatronun Çeşitleri:

Klasikçi Tiyatro
Romantik (Coşumcu) Tiyatro
Doğalcı (Naturalist)Tiyatro
Simgeci Tiyatro
Dışavurumcu (expresyonist) Tiyatro
Gerçekçi Tiyatro
Eleştirel Gerçekçi Tiyatro
Toplumcu Gerçekçi Tiyatro
Epik Tiyatro
Uyumsuz Tiyatro
Ezilenlerin Tiyatrosu

Tiyatro kendisini televizyon programlarına kadar taşımıştır. En bilindik tiyatro programları:

Güldür Güldür Show
BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar
Arkadaşım Hoş geldin

Yukarıda bahsettiklerim karışık olarak en çok bilinen en popüler televizyon programlarıdır. Aslında demek istediğimiz, tiyatro her geçen gün gelişiyor. Ancak televizyon programı şeklinde yayın yapan tiyatro oyunları, genellikle ve neredeyse kesinlikle diyebiliriz, insanları güldürmek amacıyla komedi şeklinde oyunlar oynayarak insanları güldürmüşlerdir.

Tiyatroda kısa kısa oynanan her oyunun yazımına skeç denir. Yani bir filmin senaryosu vardır, tiyatronun da skeci.

Tiyatro geçmişten günümüze uzun bir yol teperek günümüze kadar gelmiştir. Tiyatro gerçek sanattır. Şahsen kendi düşüncem, bir tiyatronun yerini hiçbir televizyon dizisinin alamayacağı yönündedir.
Bir sonra ki makalede daha görüşmek üzere esen kalın.

One thought on “Tiyatro Nedir ?

  1. Tiyatro günümüzün en önemli sanat dallarından biridir. Canlı performans izlemek ve atmosferi hissetmek son derece önemli. Her zaman sinema, film gibi tercihler yapıyoruz. Bence tiyatroya’da fırsat buldukça yönelmeliyiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir